Kalkulator opłat
WPISZ CENĘ NIERUCHOMOŚCI: 

 RODZAJ NIERUCHOMOŚCI:

Dom, działka lub mieszkanie hipoteczne 
Mieszkanie spółdzielcze - własnościowe
Mieszkanie spółdz. - własn. z Ks. Wiecz.

*    do taksy należy doliczyć koszty wypisów z aktu notarialnego - 6 zł za stronę (ok.200,- zł + VAT) oraz koszty ewentualnych wniosków o wpis do KW (+ VAT).
** VAT pobierany jest od wartości taksy notarialnej oraz wypisów i wniosków.

Podatek od czynności cywilnoprawnych :

Taksa notarialna *:

VAT od taksy notarialnej **:

 zł

Opłata sądowa :

 zł

Łączne opłaty w notariacie :

 zł

Prowizja dla biura (%) :

 zł

Całość opłat :